Numanaskolan, Italien

Bild- och konstlinjen, Löftadalens folkhögskola

Gerlesborgsskolan, kurser i akvarell för Arne Isacsson och Lars Holm

Målarkurser för bl a Ingrid Draminsky, Marianne Beyer, Wally Berg, Brita Wanngård, Kerstin Sundbaum